fbpx

Ще се превърне ли спортният диспансер в Пловдив в Медицински център за рехабилитация?


На 1 март ще поискаме от държавата финансиране на програма „Пост-Covid” за кардиологична рехабилитация, съобщи д-р Влатко Глигоров

Източник: Bloomberg TV Bulgaria

За подобряване състоянието на бившия спортен диспансер в Пловдив и превръщането му в модерен медицински център са необходими 3 милиона лева. Това съобщи в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването „Бизнес старт“ д-р Влатко Глигоров, директор на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина.

Той е на мнение, че за превръщането на бившия спортен диспансер в Пловдив в център по рехабилитация и спортна медицина на национално ниво е необходима подкрепа не само от пловдивската общественост, но е необходима експертиза на всички хора, за които е важно спортната медицина в България да се развива.

„Кметът на града Здравко Димитров и д-р Калин Калинов имат кауза да се възроди медицинският център с всички дейности, които е имал и спортният диспансер“, разкри д-р Влатко Глигоров.

Той  разказа и за програмата „Пост-Covid” за пълна кардиологична рехабилитация.

„Тя е една цялостна програма, в която са включени специалисти като кардиолог, пулмолог, диетолог, психолог и лекар със специалност физиотерапия и рехабилитация. Към момента програмата не е покрита от държавата, но ще бъде внесена на 1 март в Министерство на здравеопазването с молба за финансиране. Предимствата на програмата са, че не се вади човекът от неговата трудова среда, той не се хоспитализира, идва в рамките на два часа, изпълнява съответните комплекси и се връща обратно в средата си“, обясни директорът на медицинския център.

По думите му, услугите, които Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина предлага са в няколко посоки.

„Тези центрове изпълняват общински политики за превенция в училищата. Превенцията засяга затлъстяване или т.нар. метаболитни синдроми и гръбначни изкривявания. Ние правим скрининг кампании в училищата, преглеждаме децата и тези, които имат нужда привличаме в центровете. Втората дейност е физиотерапия и рехабилитация, третият стълб е спортната медицина, а четвъртият е програмата „Пост-Covid“, изброи какъв е приносът на медицинския център в грижата за подрастващите д-р Влатко Глигоров.

Той потвърди, че Община Пловдив има много добра политика в областта на детското здраве, но е на мнение, че с няколко медикосоциални проекти към компании медицинският център също допринася да се обхванат повече от учениците.

„Опитваме се да сключим договори с университетите, да станем база за обучение както за рехабилитатори, така и за лекари, занимаващи се със спортна медицина“, съобщи за друга своя инициатива директорът на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина

Д-р Влатко Глигоров напомни, че много от спортните величия се преминали през спортната медицинска база на Пловдив.

Източник: investor.bg