fbpx

Спортният диспансер с амбициозна програма за децата


Медицинският център по рехабилитация и спортна медицина (бившият Спортен диспансер), който има вече над 60-годишна история, ще продължи да се утвърждава като значим фактор в развитието на Пловдив. Това заяви д-р Влатко Глигоров, който спечели конкурса за управител на лечебното заведение и получи 100-процентова подкрепа в Общинския съвет на града. Той ще ръководи специализираното звено в продължение на 4 години, след като изпълняваше длъжността временно 9 месеца и за този кратък период успя да реализира редица иновативни подходи в работата на центъра.

Тъй като във фокуса на ръководения от него екип са децата на Пловдив, той стартира програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на гръбначни изкривявания, като на всяко дете се издава лист с препоръчана терапия. Новооткритите деца с по-тежки степени на гръбначни изкривявания се насочват към лекари-специалисти по ортопедия или ендокринология, посочи д-р Глигоров. Интересът от страна на родителите е сериозен, затова беше предложено на училищните ръководства да създадат групи за специализирана кинезитерапия на място, в която да бъдат включени деца с по-леки степени на гръбначни изкривявания.

Вторият аспект в грижата за подрастващите е битката с наднорменото тегло и затлъстяването, при което педиатрите констатират ръст след дистанционното обучение. Центърът предлага специална рехабилитация за децата в своята програма.

Много специфична за Центъра дейност е и хармонизиране на познанията за вредните последствия от употребата на допинг вещества и субстанции най-вече при подрастващи спортисти чрез обучение на преподаватели, спортни деятели и състезатели. И това е третото направление, на което отделяме  специално внимание, отбеляза д-р Глигоров. За възпитаниците на Спортното училище са изготвят схеми за медикаментозно възстановяване при строго спазване на антидопинг контрол. Доказателство за тяхната ефективност е, че през последните години няма уличен спортист от СУ „Васил Левски” в употреба на забранени вещества. Изпълнява се програма за хармонизиране на познанията за биомедицинските странични ефекти на допинга и изготвянето на учебен материал за допингпревенция.

“МЦРСМ I – ПЛОВДИВ” ЕООД е единственото място, където се провежда амбулаторна кардиологична рехабилитация на болни с прекаран инфаркт на миокарда, пациенти с аортокоронарен байпас, хипертонична болест и обезитас. Тази година, поради осезаема редукция на оперативната дейност, а също и в инвазивната кардиология, се наложи трансформация и разширяване на дейността, като създадохме Амбулаторна кардио-пулмонарна рехабилитация за пациенти, прекарали COVID-19 инфекция, каза управителят.

Той информира, че двата най-известни футболни отбора в Пловдив са заложили на Медицинския център по рехабилитация и спортна медицина в две направления: медицински прегледи и медицинско сертифициране на трансферните футболисти и възстановяване на спортисти чрез водолечение, като един от най-ефективните методи за бърза рехабилитация.