fbpx

Специални медицински грижи за активно спортуващите деца и младежи в Пловдив


Пловдив е първата община в България, по чието предложение Общинският съвет прие Програма за активно спортуващи и развиващи състезателна дейност деца и младежи от училищните спортни клубове и отбори към пловдивските учебни заведения 2022-2023 г. Тя гарантира компетентно и специфично спортно-медицинско обезпечаване на всички състезатели на територията на община Пловдив.


Изпълнението на програмата, която ще се реализира до края на 2023 г., бе възложено на управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив” ЕООД. Д-р Влатко Глигоров трябва да организира провеждането на мероприятията от програмата, които включват: клиничен преглед на всеки спортист, лабораторни изследвания, функционална проба с натоварване, прегледи с ЕКГ в покой, по време на натоварване и след това и др. На всеки, преминал медицински преглед, ще бъде издадено индивидуално медицинско удостоверение.


Това е втората спортна програма, която цели подобряване на текущия контрол на всички спортуващи деца и юноши в Пловдив. По този начин общината ще подпомогне родителите на спортистите като поеме функционалните изследвания и заверка на началните, периодичните и предсъстезателни изследвания.


“С тази политика на подкрепа към смействата на спортуващите деца Община Пловдив поощрява активното практикуване на спорт в детска и юношеска възраст, защото движението е здраве” посочи д-р Глигоров.