fbpx

Специални медицински грижи за активно спортуващите ученици в Пловдив


За началото на учебната година – 15 септември, Община Пловдив осигурява безплатен и равен достъп на всички активно спортуващи ученици от града до комплексно медицинско обслужване в бившия Спортен диспансер.

За децата това включва консултации и изследвания от специалисти по спортна медицина, а целта е превенция на здравето – ранно откриване на заболяванията и предотвратяване на инциденти, посочи управителят на бившия Спортен диспансер – Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив, д-р Влатко Глигоров, дм.

Лечебното заведение ще изпълнява 2-годишната програма, за която Общинският съвет гласува 68 500 лв. След прегледите тийнейджърите ще получават и заверка на здравните си книжки.

Д-р Глигоров, дм припомни, че до този момент достъп до такъв тип специализирано обслужване са имали единствено възпитаниците на Спортното училище “Васил Левски“ в Пловдив. С новата програма обхватът се разширява и това е постигнато със съдействието на общинския съветник д-р Веселка Христамян и подкрепата на Кмета, г-н Здравко Димитров.

За първи път от почти 20 г. бившият Спортен диспансер излезе на печалба 49 000 лв, сочи междинен финансов доклад, представен на Балансова комисия в общината. Резултатите се дължат на въведените от мениджърския екипа строги антикризисни мерки както и на отличната реорганизация в процеса на работа.

Отличните постижения веднага бяха оценени от една от най-големите европейски застрахователна компания, която работи в България – „Групама застраховане“ ЕАД, с която днес управителят д-р Глигоров, дм подписа договор за медицинско обслужване на пациенти с допълнително медицинско осигуряване с акцент върху рехабилитация и физиотерапия.

Източник: plovdiv-press.bg