fbpx

Специалист предупреди за сериозна опасност за много хора след прекарана COVID инфекция


Управителят на Спортния диспансер в Пловдив д-р Влатко Глигоров предупреди за сериозна опасност за много хора след прекарана COVID инфекция:

„Скъпи колеги и приятели,

С тревога следя съобщенията на колеги от Западна Европа и Америка, че инвалидизацията и усложненията с фатален край в рамките на 6 месеца след прекараната КОВИД-19 инфекция, и то особено при пациенти с придружаващи сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, е изключително висок и смъртността ще бъде в пъти по-голяма в сравнение със смъртността на пациенти, починали в остра фаза на КОВИД-19 инфекцията.

Ето защо смятам, че от стратегическа гледна точка е необходимо много бързо да се предприемат мерки и да се подготвят и обезпечат средства, механизми и клинични пътеки за амбулаторна и болнична рехабилитация на пациенти, прекарали КОВИД-19 инфекция, особено за тези с придружаващи сърдечно-съдови и метаболитни заболявания.

В момента основен приоритет е спасяването на пациенти с остра форма на КОВИД-19 инфекция, но за да предотвратим последваща вълна от случаи с инвалидилизация  и летален край, е необходимо да осигурим условия за последваща рехабилитация на пациентите, прекарали КОВИД-19 инфекция. Опасявам се, че липсата на адекватни мерки в тази посока,в съчетание със сложната епидемиологичната ситуация и организационния хаос в здравеопазването, ще предизвика справедлив гняв и недоволство сред обществото.

Ето защо апелирам колегите от МЗ, НЗОК и другите компетентните органи да чуят моя призив и да предприемат адекватни мерки в посока спешна организация за обезпечаване на амбулаторна и болнична рехабилитация на пациенти, изписани след прекарана КОВИД-19 инфекция с цел предотвратяване на късните усложнения и възстановяване на работоспособността в максимално кратък период от време“.

Източник: varna24.bg