fbpx

МЦРСМ I Пловдив с ново работно време от 31 октомври


Считано от 31.10.2022г. поради въвеждане на временни антикризисни мерки се променя и работното време и режимът на достъп до Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина, както следва:


В работни дни МЦРСМ I Пловдив ще работи от 08:00 – 17:00ч., събота и неделя са почивни дни.


Фирмите наематели и техните посетители, както и лекарите – специалисти работещи с РЗОК, ще могат да приемат техните пациенти, съгласно тяхното работно време и утвърдения график с РЗОК, през работни дни в интервала от 08:00 – 20:00ч.

По изключение и при необходимост, но само след съгласуване с Управителя на МЦРСМ и ръководител смяна в „Общинска охрана“, може да се даде достъп на служители на центъра и фирми наематели до техните работни помещения и в събота в интервал от 09:00 – 14:00ч.


Всички посетители и пациенти следва да се легитимират на дежурен охранител от „Общинска охрана“ на входа на МЦРСМ и да съдействат като предостават необходимата информация за регистриране в служебния регистър на посетителите.