fbpx

МЦРСМ I Пловдив и Медицински университет – Пловдив сключиха договор за практическо обучение на студенти


МЦРСМ I Пловдив винаги е бил място, където младите специалисти да получат подкрепа от бъдещи свои колеги в областта и където да направят едни от първите си стъпки в своето професионално направление, а защо не и да сложат началото на кариерното си развитие.

Ето защо вече две поредни години се радваме на стабилно и ползотворно сътрудничество с Медицински университет – Пловдив. Доказал се като едно от водещите висши учебни заведения, подготвящи медицински кадри в страната, той има и знаково присъствие в живота на Пловдив.

Щастливи сме, че в резултат на съвместната ни работа и общото ни желание да подпомагаме професионалното развитие на млади специалисти, на 15.09.2022 г. МЦРСМ I Пловдив и Медицински университет – Пловдив сключиха договор за практическо обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“.

Целият ни екип пожелава успех на младите си колеги и ще бъде на тяхно разположение!