За нас

Медицински център за рахабилитация и спортна медицина I Пловдив ЕООД е правоприемник на бившия “Диспансер по спортна медицина”. Разположен е пред входа на най – големия спортен комплекс стадион “ПЛОВДИВ” и в непосредствена близост до останалите спортни обекти: гребен канал, плувен басейн “Младост”, спортно училище.

д-р Влатко Глигоров, ДМ

Управител

Яна Кашилска – Петкова

Финансов мениджър