fbpx

Д-р Влатко Глигоров: Ще превърна Спортния диспансер в център с национално значение


Д-р Глигоров, как се отрази на работата на Спортния диспансер пандемията от COVID-19?

– С една дума – пагубно, но въпреки това оцеляхме благодарение на екипния дух и солидарност на колегите, както и на мерките, предприети в условията на кризисен мениджмънт.

– В какво състояние е в момента Спортният диспансер?

– Бившият Спортен диспансер е уникално по своя характер здравно заведение, което няма аналог в българската здравна система. Важно е да се отбележи, че поради спецификата на своята дейност не е в състояние да генерира приходи от РЗОК подобно на другите общински здравни заведения, както и платени услуги на базата на специализирана медицинска помощ. Ето защо през последните 5 години дружеството работи на загуба. Приех предизвикателството да го оглавя, защото виждам огромен потенциал центърът да се развие и да разшири своята дейност.

– А как го заварихте, когато му станахте управител през септември?

– Липсата на средства е довела до овехтяване и цялостна амортизация на материaлната база, включително и на медицинската техника и апаратура. Но това, което ми даде положителен импулс, са колегите, които въпреки пенсионната си възраст работят с ентусиазъм, професионализъм и мисия да запазят Спортния диспансер, защото децата, спортистите и активните граждани на Пловдив имат нужда от него.

– Смятате ли да закупите нова медицинска апаратура и как ще направите диспансера привлекателен за пациенти?

– Да, смятам постепенно да обновим техниката. Моята амбиция е да направя Спортния диспансер по-привлекателен за пациентите чрез въвеждане на нови модели на сътрудничество. От една страна, това ще бъде колаборация с колеги, които разполагат с високотехнологична апаратура, а от друга – с фирми, които имат социалноотговорно отношение към своите работници. Някои от тях вече създават медико-социални проекти с цел повишаване на трудоспособността и ефективността на своите работници чрез влагане на средства за медицинска апаратура и медицинско обслужване, съобразено със спецификата на работния процес и нуждите на работодателя.

Също така през следващия месец смятаме да разширим броя специалности, с които Спортният диспансер ще разполага, като включим колеги пулмолози, невролози и други, които са ни необходими за работа по амбулаторната кардио-пулмонарна рехабилитация „СOVID-19 REHAB“. Тя е насочена към пациенти, прекарали КОВИД-19, с цел по-бързо възстановяване, както и борба с последващи усложнения на инфекцията при хора с придружаващи заболявания.

– Как ще стане това в период на криза?

– Както се казва, кризите създават и нови възможности, стига да имате добър екип и да не робувате на приетите шаблони. Аз имах щастието в моя екип да привлека Яна Кашилска като финансов мениджър, д-р Тодор Илиев, специалист по физикална медицина и рехабилитация, д-р Димитрина Стоянова, специалист по пневмология и фтизиатрия, д-р Калин Кръстев, кардиолог, Росица Тончева, диетолог, и др.

– Значи центърът е обезпечен с кадри?

– Въпросът с кадрите е деликатен. Опитвам се да намеря баланса между опита на по-възрастните колеги, но и да дам шанс за професионално развитие и реализация на младите, току-що завършили образованието си колеги. За да има приемственост, смяната на кадрите следва да бъде плавен и контролиран процес.

В този смисъл се радвам, че успяхме да договорим с Медицинския колеж и да стартираме процедура в Медицинския университет за определяне на Спортния диспансер като учебно-практическа база за обучение на студенти от специалност „рехабилитатор“, както и провеждане на клинична практика и преддипломен стаж. Само по себе си това ще ни даде допълнителни възможности за увеличаване на човешкия капацитет при обслужването на пациенти. С цел да предоставим по-добра и качествена услуга пациентите ще бъдат анонимно анкетирани в края на лечебния процес, което смятам, че ще подобри последващия подбор на кадри.

– По-какъв начин ще привлечете нови специалисти?

– Привличам колеги на базата на лично доверие, уважение, професионално отношение, гарантирано основно заплащане с възможност за регламентирано допълнително материално стимулиране от платени услуги, което стига до 60%. Предполагам, че сме единствените, които даваме подобно процентно съотношение на колегите, защото уважението не бива да е само на думи.

– В какви насоки ще развивате центъра?

– Основните вектори на развитие ще бъдат три: спортната медицина, чрез изграждане на високотехнологичен център по спортна медицина и рехабилитация, амбулаторна кардио-пулмонарна рехабилитация “ СOVID-19 REHAB“, рехабилитация на онкологично болни „ONCO REHAB“.

– През миналата година на среща в община Пловдив именити спортисти изразиха готовност да подкрепят Спортния диспансер. Говорихте ли вече с някои от тях?

– Да, имаме подкрепата на именити спортисти и олимпийски медалисти като г-н  Петър Зехтински, г-н Николай Бухалов, г-н Асен Златев и др. По предложение на д-р Калин Калинов, директор на общинска дирекция „Здравеопазване“, на последния медицински съвет решихме да създадем Консултативен съвет, в който да поканим изявени личности, които да подпомагат дейността на Спортния диспансер. Смятам, че идеята на д-р Калинов е изключително добра, и се радвам, че колегите я подкрепиха. 

– Кметът Здравко Димитров започна рехабилитация в диспансера. Защо избра да се лекува тук? Какво е мнението му?

– Използвам случая да благодаря на кмета на Пловдив Здравко Димитров за доверието. Смятам, че избра да се лекува при нас основно заради високия професионализъм и експертиза на колегите. Мисля, че се чувства много по-добре. Възстановяването върви по определения план на специалистите от сектор „Физиотерапия и кинезитерапия“ с много добри темпове въпреки сложната операция и прекараната КОВИД инфекция.

– През ноември миналата година проведохте кампания срещу затлъстяването при децата. Какви са резултатите?

– Както знаете, кампаниите се провеждат, за да привлекат общественото внимание върху наболял проблем, засягащ общественото здраве, но сами по себе си не решават проблемите, които могат да се овладяват чрез продължителна и последователна работа с подрастващите. Държа да отбележа, че  Общинският съвет на Пловдив от около пет години гласува целеви средства за финансиране на програми за превенция на затлъстяването и на гръбначните изкривявания сред учениците в града. Тази инициатива е от изключително значение за подобряване на здравния статус на най-младите граждани на Пловдив.

– И на финала на нашия разговор да ви попитам дали ще участвате в конкурса за управител?  

– Може би, все още обмислям този въпрос. Засега се стремя да изпълня ангажимента, който съм поел към кмета на Пловдив: да направя необходимото, да реорганизирам и да модернизирам работата на Спортния диспансер, за да се превърне в Център по спортна медицина и рехабилитация от национално значение, с което гражданите на Пловдив да се гордеят.

Източник: marica.bg