fbpx

Спортно медицинска

Спортно медицинска дейност

Предлага функционална диагностика на спортисти и граждани – велоергометрия, спироергометрия и определяне зони на работоспособност, пълна антропометрия.

Ехокардиография с цветен доплер

Сектор “Функционална диагностика и медицински контрол на спортистите”

Секторът извършва:

  • амбулаторни прегледи;
  • пълна и частична антропометрия;
  • оценка на физическото развитие;
  • определяне BMI, активна мускулна маса, основна обмяна, количество на водата в организма;
  • комплексно функционално изследване при спортисти: спироергометрия за определяне на максимална кислородна консумация, определяне зоните на работоспособност (аеробна, смесена, анаеробна), лактатна проба на отделните стъпала на натоварване, компютърна обработка на данните и цифрова оценка на резултатите;
  • експертиза на спортна работоспособност;
  • изследване на сърдечно-съдова система: електрокардиография в покой, по време на натоварване и възстановителна фаза, оценка на коронарния резерв.
  • 24 ч. Холтер ЕКГ – Full disclosure system