Специализирани кабинети

Специализирани кабинети

Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I
ПЛОВДИВ, разполага със специалисти, извършващи:

  • амбулаторни прегледи
  • консултации
  • манипулации

д-р Калин Кръстев – кардиолог

д-р Атанас Петков, ДМ – хирург

д-р Ангел Станчев – ортопед

д-р Светозар Попов – ортопед

Клинико-биохимична лаборатория

Извършва рутинни лабораторни изследвания на кръв и урина, лактатна проба при спортист.