fbpx

Кардио-пулмонарна рехабилитация

Кардио-пулмонарна рехабилитация

Сектор “Кардио-пулмонарна рехабилитация”

Екип от интернист (кардиолог) и рехабилитатор след прецизна оценка на индивидуалния риск за сърдечна атака провежда рехабилитация на болни с прекаран инфаркт на миокарда, хипертонична болест, болни с аорто-коронарен байпас, болни с клапно протезиране.

Използват се физикални средства:

  • лечебна физкултура;
  • лечебен масаж;
  • велотренировка;
  • физиопроцедури.

Провежда се и социална рехабилитация на болните (контакти на клубен принцип, разговор с близките).

Секторът работи в тясна колаборация със сектор “Функционална диагностика.”

Постковид амбулаторна програма

При тази програма шест квалифицирани специалисти проследяват в динамика състоянието на преболедувалите от коронавирус, като се правят входящи и изходящи изследвания на пациентите.

Това е комплексен подход, който включва специално подбрани кинезитерапевтични методи, като дихателна гимнастика в комбинация с общоразвиващи упражнения и определени електропроцедури.

На разположение са три специализирани кабинета по кардиологияпулмологияфизиотерапия и рехабилитация. Освен това медицинският център дава възможност за консултации с неврологпсихолог и диетолог за всички желаещи.