fbpx

Дейности

Специфични за заведението са два вида дейности: спортно – медицинска и рехабилитационна. Медицинският център се е утвърдил като основно звено в Южна България по проблемите на спортната медицина, рехабилитацията и работна функционална диагностика и най-вече в областите:

  • постравматологична рехабилитация на спортисти и граждани;
  • диагностика и рехабилитация на деца с гръбначни изкривявания;
  • диагностика и рехабилитация на деца и граждани с наднормено тегло и различни степени на затлъстяване;
  • кардиологична рехабилитация в амбулаторни условия.