Дейности

Дейности

Специфични за заведението са два вида дейности: спортно – медицинска и рехабилитационна. Медицинският център се е утвърдил като основно звено в Южна България по проблемите на спортната медицина, рехабилитацията и работна функционална диагностика и най-вече в областите:

  • постравматологична рехабилитация на спортисти и граждани
  • диагностика и рехабилитация на деца с гръбначни изкривявания
  • диагностика и рехабилитация на деца и граждани с наднормено тегло и различни степени на затлъстяване
  • кардиологична рехабилитация в амбулаторни условия

МЦРСМ е единственото специализирано здравно заведение в Пловдив и областта, което в пълна степен отговаря на изискванията на Наредба N 8 на МЗ от 18 март 2005г за извършване на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица упражняващи физическо възпитание и спорт.