fbpx

Начало

Медицински център за рахабилитация и спортна медицина I Пловдив ЕООД е правоприемник на бившия “Диспансер по спортна медицина”. Разположен е пред входа на най – големия спортен комплекс стадион “ПЛОВДИВ” и в непосредствена близост до останалите спортни обекти: гребен канал, плувен басейн “Младост”, спортно училище.

Регистриран е като лечебно заведение – медицински център с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по следните специалности:

  • спортна медицина;
  • физиотерапия и рехабилитация;
  • ортопедия и травматология;
  • ревматология;
  • неврология;
  • пулмология;
  • кардиология;
  • вътрешни болести;
  • клинико-лабораторна диагностика.

Има сключен договор с НЗОК

Част от нашите партньори:

ЦПЛР ОДК Пловдив