Начало

Медицински център за рахабилитация и спортна медицина I Пловдив ЕООД е правоприемник на бившия “Диспансер по спортна медицина”. Разположен е пред входа на най – големия спортен комплекс стадион “ПЛОВДИВ” и в непосредствена близост до останалите спортни обекти: гребен канал, плувен басейн “Младост”, спортно училище.

Регистриран е като лечебно заведение – медицински център с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по следните специалности:

  • спортна медицина
  • физиотерапия и рехабилитация
  • ортопедия и травматология
  • кардиология
  • хирургия
  • вътрешни болести
  • нефрология
  • клинико-лабораторна диагностика

Има сключен договор с РЗОК