Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I
ПЛОВДИВ ЕООД

Контакти

Адресът на медицинския център е гр.Пловдив, ул.”Владивосток” N 18.
Телефон за връзка – тел. Централа 032/ 64 39 02 и 032/ 64 40 49
Управител: тел. 032/ 64 39 51, факс 032/ 64 39 51
e-mail: mcrsmpv@abv.bg

Транспортните комуникации са задоволителни - последна и начална спирка на автобусни линии 10,  15,  17. Има удобни места за паркиране на ЛПС.

Работно време на центъра е дванадесет часа дневно по графици – от 7.00 – 19.00
В събота работи на дежурен принцип от 9.00 до 14.00

 

map